ارایه خدمات چک های صیادی از طریق پیامک در بانک ملت
ارایه خدمات چک های صیادی از طریق پیامک در بانک ملت
بانک و رسانه:دارندگان حساب در بانک ملت می توانند از سامانه پیامکی خدمات مربوط به چک های صیادی دریافت کنند.

به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک به منظور توسعه درگاه های دسترسی به فرایندهای سامانه صیاد، امکان انجام عملیات ثبت صدور‏/ دریافت‏/ انتقال چک های صیاد (چکهای طرح جدید به رنگ بنفش) را در بستر پیامک با سرشماره ۱۵۵۶۰۰۱۸ به ترتیب زیر فراهم کرده است:
– ثبت صدور چک با ارسال عدد ۱
– ثبت دریافت چک با ارسال عدد ۲
– ثبت انتقال چک با ارسال عدد ۳
براین اساس، با ارسال هر یک از اعداد به سرشماره مذکور، پیامِ متناسب با هر یک از عملیات فوق، از طریق سرشماره پوشش داده شده”BankMellat” به مشتری ارسال می شود.
در این صورت مشتری باید در پاسخ، اطلاعات درخواستی را در ردیف های مجزا و در قالب یک پیامک، به سرشماره ۱۵۵۶۰۰۱۸ ارسال کند.
(به طور مثال، برای ثبت صدور چک، اطلاعات مورد نیاز عبارتند از: شناسه ۱۶ رقمی صیاد، سری و سریال چک، مبلغ چک، تاریخ چک، کدملی‏/شناسه ملی‏/ شناسه فراگیر ذینفع چک)
لازم به ذکر است در صورت ارسال پیام نامتناسب با عملیات مورد نظر یا ثبت اعداد و ارقام اشتباه، پیغام زیر به تلفن همراه مشتری ارسال می شود:”مشتری گرامی، اطلاعات ارسالی شما در خصوص چک، در سامانه صیاد دارای مغایرت بوده و عملیات قابل انجام نمی باشد.”
این گزارش می افزاید، در حال حاضر، این خدمت فقط به مشتریان حقیقی دارای حساب انفرادی بانک ملت ارایه می شود و در صورتی که صادرکننده‏/ ذینفع‏/ انتقال دهنده چک، مشتری بانک ملت نباشند، امکان دریافت خدمات یادشده را نخواهد داشت.