برگزاری دوره های بازآموزی گارگاه اعتبار اسنادی داخلی در بانک ایران زمین
برگزاری دوره های بازآموزی گارگاه اعتبار اسنادی داخلی در بانک ایران زمین
بانک و رسانه:دوره های بازآموزی کارگاه اعتبار اسنادی داخلی به صورت تئوری و عملی در مرکز آموزش بانک ایران زمین درحال برگزاری است.

به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ در این دوره ها که با حضور معاونین و روسای شعب تهران در قالب گروه های پنج نفره برگزار می شود، شرکت کنندگان ضمن باز آموزی موارد تئوری به صورت عملی نیز آموزش می بینند.

حضور مسعود مهردادفر معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی در افتتاحیه دوره ها و تاکید ایشان بر دقت همکاران در دوره دال بر اهمیت دوره مزبور بوده و با هماهنگی به عمل آمده با مدیران ذیربط این دوره در سایر استانها نیز برگزار خواهد شد.