تقدیرگمرک استان های خراسان شمالی و ایلام از بیمه آسیا
تقدیرگمرک استان های خراسان شمالی و ایلام از بیمه آسیا
بانک و رسانه: مدیرگمرک استان خراسان شمالی و مدیر کل گمرکات استان ایلام با ارسال تقدیرنامه از خدمات بیمه آسیا در این استان ها تقدیر کردند.

به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، مدیر گمرک استان خراسان شمالی با ارسال تقدیرنامه برای رئیس شعبه، کارشناس واحد درمان و نماینده بیمه آسیا در استان خراسان شمالی از خدمات این شرکت در این استان که موجبات رضایتمندی کلیه کارکنان گمرک این استان را فراهم کرده اند ، قدردانی کرد.
بنا بر این گزارش، هم چنین مدیر کل گمرکات استان ایلام با ارسال لوح تقدیر از زحمات و همکاری نماینده بیمه آسیا در استان ایلام، که با دقت نظر در کم و کیف امور به نحو احسن همت گمارده، تشکر و تقدیر کرده است.