مدیرعامل بانک ملت به عنوان عضو هیات امنای صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها شد
مدیرعامل بانک ملت به عنوان عضو هیات امنای صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها شد
بانک و رسانه:وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی، مدیرعامل بانک ملت را به عنوان نماینده بانک های غیردولتی به عضویت در هیات امنای صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها منصوب کرد.

به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دکتر سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این حکم خطاب به رضا دولت آبادی آورده است: نظر به تعهد، تخصص و توانمندی های جنابعالی و به استناد بند ج ماده ۱۲ اساسنامه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده، به موجب این حکم به عنوان عضو هیات امنای این صندوق منصوب می شوید.

وزیر اقتصاد با بیان این نکته که همکاری، همدلی و همراهی در این ماموریت دسته جمعی، پیش شرط موفقیت است، اظهار امیدواری کرده است که مدیرعامل بانک ملت با توکل به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاکدستی، فسادستیزی و قانون مداری، در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مردم تمامی تلاش خود را به کار بگیرد.