مشتری مداری محور برنامه های مهم بانک ایران زمین در سال جدید
مشتری مداری محور برنامه های مهم بانک ایران زمین در سال جدید
بانک و رسانه:مشتری مداری که بدون شک یکی از راه های جلب رضایت و متعاقب آن بهبود وضعیت بازار هر بنگاه اقتصادی به شمار می آید، چندی است محور برنامه های بانک ایران زمین به عنوان یکی از بانک های موفق بخش خصوصی قرار گرفته است.

به گزارش بانک و رسانه، اگر مشتری مداری را درحقیقت نوعی فرهنگ سازمانی تلقی نماییم که باعث ایجاد رفتارهای مناسب با مشتریان و ارائه ارزش به وی شود، پس می توان برگزاری جلسات استانی مدیران بانک ایران زمین و تاکید بر این موضوع و بخصوص اشاره عبدالمجید پورسعید مدیرعامل این بانک در پیام نوروزی خود را هم نوعی اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسئله در سال جاری محسوب نمود.
حال نمی توان این نکته که راضی کردن و راضی نگه داشتن مشتری یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت یک کسب و کار محسوب می‌شود را کتمان کرد بطوری که در شرایط موجود هر کسب‌ وکاری به وجود آمدن مفاهیمی همچون تجربه مشتری، موفقیت مشتری، وفاداری مشتری و… باعث شده تا اهمیت رضایت مشتری شکل جدی تری به خود بگیرد.
مطمئناً درک صحیح و درست مدیران ارشد بانک ایران زمین از چنین نکات و مسائلی باعث شده در سال گذشته و در جلسات کاری استانی روی مقوله مشتری مداری تاکید نمایند تا امیدوار به این باشند که مدیران و کارکنان شعب به عنوان خط مقدم مواجه با مشتریان در سال پیش روی، بتوانند اصول و تکنیک های آن را به درستی پیاده و اجرا نمایند که در نهایت شاهد رضایت و جذب حداکثری مشتریان باشند.