مصمم به تسویه بدهی شهرداری به بانک شهر هستیم
مصمم به تسویه بدهی شهرداری به بانک شهر هستیم
بانک و رسانه:شهردار کلانشهر قزوین گفت: یکی از اقداماتی که در این دوره مدیریت شهری در اولویت کار‌ها قرار دارد و مصمم به انجام آن هستیم تسویه تمامی بدهی‌ها به بانک شهر است.
به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بانک شهر، مهدی صباغی در دیدار با مدیران ارشد بانک شهر استان قزوین بر نقش حمایتی این بانک طی سال های اخیر در تسریع پروژه های استانی تاکید کرد.
وی تصریح کرد: بدهی شهرداری قزوین به بانک شهر در سال‌های گذشته و انباشت این دیون در سال‌های متمادی بار سنگینی را بر شهرداری قزوین تحمیل کرده است.
شهردار کلانشهر قزوین خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، امکانات و توانمندی‌ها می‌توانیم به افق‌های روشن برای حل مسائل دست پیدا کنیم.
صباغی با بیان اینکه تعاملات میان مدیریت شهری با بانک شهر در این دوره بیش از پیش افزایش خواهد یافت، ادامه داد:باید تدبیری بیاندیشیم تا تلاش‌های بالقوه برای حل این مشکل بالفعل شوند.