۲٫۷ برابر شدن مانده کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران طی پنج سال
۲٫۷ برابر شدن مانده کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران طی پنج سال
بانک و رسانه:مانده کل تسهیلات ریالی و ارزی پرداختی بانک ملی ایران طی پنج سال گذشته 2.7 برابر شده است.

به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، آن طور که صورت های مالی این بانک نشان می دهد، مانده کل تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۴۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است، در حالی این رقم در پایان سال گذشته به بیش از ۳۸۳۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

همچنین مانده کل تسهیلات این بانک در پایان سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۲۷٫۴ درصد بیشتر شده است.

مبالغ به میلیارد ریال

سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵
مانده تسهیلات ۳٫۸۳۴٫۰۰۴ ۳٫۰۱۰٫۳۶۸ ۲٫۳۱۹٫۲۲۲ ۱٫۷۳۳٫۶۷۴ ۱٫۴۲۳٫۱۶۶