در صورت تمایل جهت ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و یا انتقاد به بانک و رسانه از طریق پست الکترونیکی زیر اقدام فرمایید.

تلفن تماس :             ۰۹۱۹۸۴۱۸۴۱۹

پست الکترونیک :    bankorasaneh@gmail.com